TDB
Önemli Tarihler

KONU BAŞLIKLARI

 • Alerji Tanısında Son Gelişmeler
 • Pediatrik ve Erişkin Bağışıklama
 • Kistik Fibrozis
 • Kronik Öksürük
 • Osas
 • Pediatri ve Erişkinde Beslenme
 • Birleşik Hava Yolu Hastalığı
 • Larengofarengeal ve Gastroözafajial Reflü
 • Sistemik Hastalıklara Bağlı Cilt Bulguları
 • Üst Solunum Yolu Hastalıklarında Lokal Tedaviler
 • Kulak Ağrısı ve Tedavisi
 • Sistemik Hastalıklara Bağlı Cilt Bulguları
 • Üst Solunum Yolu Hastalıkları ve Rinosinüzitler
 • Pediatri-Kbb-Göğüs Hastalıklarında Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
 • Sigaranın Zararları ve Bırakma Yöntemleri
 • Akılcı İlaç Kullanımı
 • Astım Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler
 • Koah Tanı ve Tedavisinde Son Gelişmeler
 • Her Yönüyle Besin Alerjisi
 • Solunum Yolu Enfeksiyonlarında Antibiyotik ve/veya Probiyotik?
 • Sepsisde Kan Kültürleri
 • Enfeksiyon Hastalıklarında Hızlı Tanı Yöntemleri
 • Laboratuvardan Kliniğe
 • Hastane Enfeksiyonlarında Korunma